Fotin

Wie we zijn

FOTIN is het samenwerkingsverband van PAEPON, VETRON, VOI en VTN.
Deze vier organisaties vertegenwoordigen de meest excellente opleidings- en trainingsinstituten in de particuliere markt in Nederland. De georganiseerde instituten onderscheiden zich door de kernwaarden kwaliteit, betrouwbaarheid en marktgerichtheid.

De markt in Nederland:

 • 1,3 miljoen mensen volgen via hun werkgever korte, beroepsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, workshops en seminars. Hierin wordt jaarlijks 3 miljard Euro geïnvesteerd
 • Per jaar volgen 800.000 cursisten / studenten een particuliere beroepsopleiding, waarvan bijna 100.000 voor een erkend diploma (Voorgezet Onderwijs, MBO, HBO, WO)
 • 300.000 cursisten / studenten nemen deel aan postinitieel onderwijs (onder andere marketing, accountancy, ICT, secretarieel, administratief, techniek, talen etc.)

Het onderscheid

 • De student, leerling, cursist staat centraal (zij vormen immers het bestaansrecht)
 • Studieprogramma’s en leerstof zijn aangepast aan de opleidingsbehoeften van deelnemers
 • Het aanbod sluit aan op veranderingen binnen het beroepenveld
 • Technologische vernieuwingen worden nauwlettend gevolgd en toegepast
 • Opleidingen worden direct aangepast aan veranderende eisen van de arbeidsmarkt
 • Docenten hebben praktijkervaring in het beroepenveld waarvoor zij opleiden
 • Flexibel en gevarieerd aanbod
 • Klantgerichte en vraaggestuurde aanpak
 • Individuele scholing is mogelijk
 • Deelnemers bepalen in principe zelf plaats en tijd
 • Er wordt rekening gehouden met elders verworven competenties (EVC)
 • Het slaagpercentage is hoog
 • Het rendement van opleidings- en trainingsinvesteringen is meetbaar

De methoden

 • Voltijds en deeltijd leren
 • Werkend leren & lerend werken (duaal)
 • E-learning (CD-ROM, Internet, etc.)
 • Blended learning (combinaties van leermethoden)
 • Maatwerk leer-, training- en ontwikkelprojecten
 • Incompany leer-, training- en ontwikkelprojecten

Waarom FOTIN?

 • FOTIN-leden bieden deelnemers dé context voor een Leven Lang Leren
 • FOTIN-leden werken vraag gestuurd
 • FOTIN-leden leveren maatwerk, passend bij de behoeften van de individuele deelnemer
 • Deelnemers kunnen waardevolle kennis vergaren op het niveau dat bij hen past
 • Deelnemers kunnen verder werken aan hun carrière door bij-, om- en herscholing
 • Deelnemers kunnen bij FOTIN-leden planmatig werken, aangepast aan hun levenssituatie
 • Omdat deelnemers recht hebben op maatwerk en FOTIN-leden dat bieden!
 • Omdat kennis noodzaak is en FOTIN-leden dat begrijpen!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@fotin.nl.